Tholopotami
Place Image: 

Profitis İlias dağının yamaçlarında inşa edilen bu köyün adanın doğu kısmına doğru manzarası eşsizdir. Köy zengin  bir ormanlık bölge içinde inşa edilmiştir bu köyün en önemli anıtı Kimisi Theotoko kilisesidir.