Marmaro
Place Image: 

Kato Kardamila’nın diğer adı Marmaros’tur yukarı köyün mendireği olduğundan deniz kenarında inşa edimiştir burada deniz üstünde çok sayıda taverna ve kafetreyalar bulunur.