Kini
Place Image: 

Kini köyü de diğer komşu köyler gibi 1881 depreminden nasibini almış bu nedenle ortaçağdan kalan karakteristik mimarisini kaybetmiş, köyün en önemli anıtı Zoodohos Pigi kilisesidir.