Kalamoti
Place Image: 

Tipik bir ortaçağ kale içi köyü olan Kalamoti köyünün etrafında  surların yerine günümüzde zeytin ve sakız ağaçları bulunmaktadır. Köyün dar sokakları içinde yürürken taş kemerler ve restore edilmiş eski taş evler görülmeye değerdir.