Elata
Place Image: 

Tipik bir ortaçağ kaleköyü olan Elata diğer köyler gibi bir tepenin üstünde inşa edilmştir, köy içinde ortaçağdan kalma kuleler halen ayakta durmaktadırlar.