Βουνό
Place Image: 

Το Βουνό, χτισμένο σχεδόν ολόκληρο πάνω σε ένα βράχο, είναι ένα μεσαιωνικό χωριό που διατηρεί ακόμα τα χαρακτηριστικά του. Το χωριό είναι οχυρωμένο με τον συνεχόμενο εξωτερικό τοίχο των σπιτιών και αποτελείται από στενά δαιδαλώδες δρομάκια και σκεπαστά περάσματα ανάμεσα στα σπίτια.