Κατάβαση
Place Image: 

Η Κατάβαση είναι ένα μικρό χωριό. Αξίζει να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Ματρώνας και να ξεκουραστούμε στη μικρή πλατεία με την πηγή της και το μεγάλο σκιερό πλάτανο.