Καρδάμυλα
Place Image: 

Τα Καρδάμυλα είναι ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς του νησιού, τόπος με μεγάλη ναυτική παράδοση και ιστορία, πατρίδα ναυτικών και εφοπλιστών. Τα σπίτια είναι πέτρινα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, οι εκκλησιές ονομαστές και οι κοντινές παραλίες τις περιοχής πάρα πολλές.