Καλαμωτή
Place Image: 

Η Καλαμωτή είναι ένα αρκετά μεγάλο χωριό με μεσαιωνικό οικισμό αν και δεν υπάρχουν πια τα σημάδια της οχύρωσης. Περπατώντας στο χωριό συναντάμε στενά δρομάκια και καμάρες που είναι χαρακτηριστικά σημάδια της αρχιτεκτονικής της Νότιας Χίου.