Αγ. Γεώργιος Συκούσης
Place Image: 

Ο Άγιος Γεώργιος Συκούσης είναι ένα μεγάλο χωριό ιδρυμένο το 1518 με αμφιθεατρική διάταξη. Το χωριό διαθέτει πολλές πηγές και κατοίκους που ασχολούνται με την παραγωγή της μαστίχας, το ζωεμπόριο και τη γεωργία.